Als er een fout of beschadiging is aan het product, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, binnen een bekwame tijd. We kunnen dan alvast een nieuwe product voor u reserveren of we gaan eerst tot onderzoek over. 
Advies: controleer de artikelen meteen bij ontvangst op fouten.


De garantietermijn staan  in de algemene leveringsvoorwaarden van deze website. Mankementen door verkeerd gebruik/-verzorging/-wassen vallen niet onder de garantie. Wij geven onze klanten dezelfde garantie die onze leveranciers aan ons geven.


Heeft u een klacht? Denkt u dat er iets mis is met het product? 
Stop dan met het gebruiken van het product en bewaar het. Neem contact met ons op, bij voorkeur via e-mail ( contactmet ons op. Wij helpen u graag.

Vermeldt dan daarbij:

  1. Omschrijf volledig en duidelijk de klacht
  2. Bij voorkeur voegt u duidelijke foto's toe in de bijlage van uw e-mail
  3. Vermeldt u hoe u het gewassen en gedroogd heeft: welk wasmiddel, toerental centrifuge, wasprogramma, manier van drogen
  4. Eventueel uw ORD nummer van de order

    Gebruik het product niet en bewaar het, tot u verder bericht van ons heeft gehad. Het kan zijn dat we vragen om het product naar ons toe te zenden, voor verder onderzoek.

    De klacht zal binnen 14 dagen na ontvangst van uw melding, beantwoord worden. Indien het langer duurt, ontvangt u daar bericht over. 
    De garantieregeling vormt geen beperking op de rechten die de consument heeft op basis van de Nederlandse wet.